Latex Spuiten Nederland | Vanaf € 6,- per m²

PRIVACYVERKLARING

Versie 1.3 d.d. 29 februari 2024

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze verklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt of informatie opvraagt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Latex Spuiten Nederland, gevestigd aan de Buizerdlaan 69 in Den Haag en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
J. da Costa
0652326924
Buizerdlaan 69
2496 HG Den Haag

info@latexspuitennederland.nl
www.latexspuitennederland.nl

J. da Costa is de Functionaris Gegevensbescherming van Latex Spuiten Nederland, hij is te bereiken via info@latexspuitennederland.nl

Latex Spuiten Nederland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Latex Spuiten Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– BTW nummer (indien van toepassing)
– Betaalgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@latexspuitennederland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Latex Spuiten Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– financiële administratie;
– om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– om het werk uit te besteden aan een van onze samenwerkingspartners;
– beheren klantinformatie;
– uitvoeren van de overeenkomst;
– website optimalisatie.

Communicatie
Wanneer u mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op servers van van een derde partij, waar wij een verwerkersovereenkomst mee hebben gesloten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Latex Spuiten Nederland neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Latex Spuiten Nederland) tussen zit. U kunt een offerte aanvragen via onze website. Op basis van de gegevens die u invult wordt er automatisch een richtprijs offerte naar uw e-mailadres gestuurd. Wij meten de vierkante meters bij de start van de klus na, de daadwerkelijke vierkante meters worden gefactureerd. Wij stellen u hiervan ook in onze offerte op de hoogte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Latex Spuiten Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam > bewaartermijn 7 jaar > op grond van belastingwetgeving.
– Adresgegevens > bewaartermijn 7 jaar > op grond van belastingwetgeving.
– Telefoonnummer > bewaartermijn 7 jaar > op grond van uitvoering van de overeenkomst.
– E-mailadres > bewaartermijn 7 jaar > op grond van uitvoering van de overeenkomst.
– BTW nummer (indien bedrijf) > bewaartermijn 7 jaar > op grond van belastingwetgeving.
– Betaalgegevens > bewaartermijn 7 jaar > op grond van uitvoering van de overeenkomst.
– Foto’s van de klus > bewaartermijn 10 jaar > op grond van commercieel belang.
– Recensie indien door u achtergelaten op onze website > bewaartermijn 10 jaar > op grond van commercieel belang.

Delen van persoonsgegevens met derden
Latex Spuiten Nederland verstrekt deze uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens kunnen voor de uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van onze overeenkomst en/of externe adviseurs. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Naast de fysieke en digitale maatregelen die wij hebben getroffen is het belangrijk dat persoonsinformatie niet door anderen wordt gedeeld, in welke vorm dan ook. Hiervoor hebben wij een geheimhoudingsverklaring opgesteld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Latex Spuiten Nederland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Latex Spuiten Nederland gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Om de op onze websites ingesloten video’s te kunnen bekijken, plaatsen YouTube & Vimeo cookies. Lees de privacyverklaring van YouTube en Vimeo om te zien hoe zij omgaan met de gegevens die zij verzamelen.

We maken gebruik van het online advertentieprogramma van Google AdWords en Google Remarketing technologie om online te adverteren en advertenties relevanter te maken. Met uw toestemming plaatsen we Remarketing cookies welke kunnen worden gebruikt door derden (waaronder Google) om onze advertenties te laten zien op websites buiten ons beheer.

We maken ook gebruik van de Facebook-Remarketing technologie om online te adverteren en advertenties relevanter te maken. Met jouw toestemming plaatsen we Remarketing cookies welke kunnen worden door derden (waaronder Facebook) gebruikt om onze advertenties te laten zien op websites buiten ons beheer.

Dit wil zeggen dat er advertenties aan u getoond kunnen worden op Facebook, het Google netwerk en advertentienetwerken op basis van uw bezoek aan onze website. Deze aanbieders tonen deze advertenties op basis van een cookie die wordt opgeslagen in uw browser.

Lees hoe Google gegevens verzamelt en gebruikt van sites of apps die Google-services gebruiken: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Lees meer hierover in onze Cookie Verklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Latex Spuiten Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ latexspuitennederland.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Latex Spuiten Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Latex Spuiten Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@latexspuitennederland.nl

Tot slot
Wij willen u aanraden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, daar wij wijzigingen in dit beleid kunnen aanbrengen. Mocht u nog vragen hebben over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, neem dan contact op via info@latexspuitennederland.nl

Deze privacyverklaring is met zorg samengesteld voor en door Latex Spuiten Nederland en mag niet gekopieerd worden.